Archiwum » 3/2015

3/2015

Czas Miłosierdzia i czas spotkań ze Zmartwychwstałym Panem wciąż jest szansą dla nas. Przeżywamy go codziennie. A raczej możemy przeżywać, bo o ile dar Bożej łaski trwa nieustannie, to jego przyjęcie i owocność  zależą już od naszej woli. I tylko my jesteśmy władni aby to zmienić. Chrystus powstały z martwych ukazywał się uczniomm by przekonali się, że On żyje, a w Nim i oni żyć będą.

Jednak prawda ta, dla nas po wielu wiekach oczywista, dla nich nie była wcale nie była łatwa do przyjęcia. Choć my dziś może łatwiej akceptujeny ją jako fakt historyczny, to jeśli chodzi o związaną z przyjęciem tej prawdy przemianą naszego życia, wcale nie okazuje się to takie proste.

Zapraszam do lektury

o. Robert Jasiulewicz