Redakcja

cum permissione auctoritatis ecclesiasticae

Wydawca: Kuria Generalna Zakonu Paulinów i Klasztor Jasnogórski

Zespół redakcyjny:

Zdjęcia:

Adres redakcji  i administracji:

Konto bankowe:

Opracowanie graficzne i druk: